Skip to content

De la mateixa manera

De la mateixa manera que la llum és la naturalesa essencial del sol, el fred de l’aigua i la calor del foc, l’Ésser, la Consciència, la Felicitat i l’eterna Puresa ho són de latman.  (Sankara. Âtmabodha)

Back To Top