Skip to content

Desmond Tutu

Desmond Tutu. Dios no es cristiano y otras provocaciones. (Desclée de Brouweer, 2012)
Una compilació d’escrits i discursos de Desmond Tutu a través de la que ens fem testimonis del seu itinerari vital únic, de la seva constant provocació per tal de protegir les persones oprimides, pobres o víctimes de tota mena d’injustícia.

Back To Top