La construcción de los proyectos axiológicos colectivos

Files/1363805840 Portada La Costruccion De T95x128.jpg

Autor: Marià Corbí
N° de pàgines: 332
Editorial: Bubok

Aquest llibre planteja la necessitat de crear una saviesa sobre lo axiològic, és a dir, sobre tot allò que té a veure amb els valors humans.