Skip to content

Vicente Gallego Contra toda creencia

Vicente Gallego. Contra toda creencia. Hacia lo enteramente nuevo y vivo. Kairós, 2012. 448 p.

Únicament quan la consciència de la caducitat de tot es converteix en l’aire que respirem, i la sentim com el marc en el qual es desdibuixen cadascun dels nostres actes i raons, estem per fi preparats, en donar-nos per perduts, perquè la veritat ens atrapi i pronunciï en nosaltres la seva paraula de vida, el seu “Jo sóc”. (Vicente Gallego)

Back To Top