Skip to content

Esteve Humet

Esteve Humet. Camino hacia el silencio: pedagogía del despertar interior. Herder, 2013.

Apareix la traducció castellana d’aquesta obra publicada en català per Claret (Camí cap el silenci). Des de la seva experiència en la pràctica terapèutica i acompanyant grups de meditació, Humet ofereix tot un ventall de propostes per tal de que la meditació no quedi només en una activitat sinó que arribi a ser una veritable actitud vital.

Back To Top