Skip to content

Dhammapada

El Dhammapada
(a cura de Joan Mascaró) Palma de Mallorca, Moll, 2008. 122 p.

El Dhammapada (el Camí del Dharma) és una de les obres mestres de la literatura budista. Consta de 423 estrofes que recopilen les idees centrals del pensament del Buddha, els seus ensenyaments sobre el recte camí de la vida que fem amb les nostres pròpies passes, les nostres pròpies accions i pensaments, camí de la Veritat, de la llum, de l’amor, de la vida, camí del Nirvana.

Back To Top