Skip to content

Filosofia del budisme zen

 Toshihiko Izutsu
Hacia una filosofía del budismo zen.

Madrid, Trotta, 2009. 222 p.

L’autor proposa desenvolupar el potencial filosòfic ocult en l’experiència zen de la realitat des del convenciment que “el silenci del zen és un silenci prenyat de paraules”. No pretén establir una filosofia del zen que desvirtuï la seva raó de ser, sinó que el propi zen reflexioni sobre si mateix

Back To Top