Skip to content

La laïcitat

Àlex Seglers
La laïcitat

Barcelona, UOC, 2009. 113 p.

Un llibre que explica què és la laïcitat, a partir d’una primera presentació de la història del concepte. Després descriu els models de laïcitat segons els països, les diferències entre laïcitat i secularització i la manera d resoldre alguns casos difícils de símbols religiosos. L’autor és professor de la Universitat Autònoma de Barcelona

Back To Top