Skip to content

Diàlegs amb Marià Corbí: Más allá de los límites – meditaciones sobre la unidad

“Perquè no demanar-li a l’autor si ens pot aclarir els dubtes i qüestions que se’ns plantegen a partir de la lectura del seu llibre?” Així va sorgir aquesta proposta que es concretarà en tres sessions de diàleg amb en Marià Corbí sobre una obra que explora de manera personal temàtiques importants pel camí interior abordades pels diferents mestres i tradicions espirituals. Els temes han estat ordenats amb la finalitat de formar un tot coherent que pugui orientar la meditació. Es pressuposa la lectura prèvia dels capítols que es comentaran a cada sessió. 1a. sessió: pp. 11-65; 2a. sessió: pp. 66-123 i 3a. sessió: pp. 124-180.

1ª Classe

2ª Classe

Back To Top