Skip to content

Por los Caminos del Silencio: Diàlegs amb Marià Corbí

“Perquè no demanar-li a l’autor si ens pot aclarir els dubtes i qüestions que se’ns plantegen a partir de la lectura del llibre?” Així va sorgir aquesta proposta que es concretarà en tres sessions de diàleg amb en Marià Corbí sobre una obra que explora la no-entitat del jo, les dues dimensions de la realitat, el sentit de la mort, o del temps, entre altres temes. Es pressuposa la lectura prèvia del llibre, que dividirem en tres parts (p.11-66, 67-121 i 123-197).

Por los caminos del silencio es pot comprar o descarregar gratuitament a bubok.es.
Descarregable a : https://www.bubok.es/libros/175123/Por-los-caminos-del-silencio

1ª Classe

2ª Classe

3ª Classe

Back To Top