Economia solidaria

Files/1434873034 Economia Solidaria T92x128.png

AA.VV. Economía solidaria. Kairós, 2015.
Economistes, científics, filòsofs, contemplatius… aporten les seves reflexions per a fomentar el benestar del Planeta i dels seus habitants. Recull de ponències de les jornades del Mind and Life Institute.