Skip to content

Entendre el món

Carles Capdevila. Entendre el món amb onze pensadors contemporanis. (Arcàdia, 2015)
En un moment tan ple de preguntes, ve molt al punt aquest recull d’entrevistes de Carles Capdevila a onze pensadors contemporanis: Z.Bauman, John Gray, Agnes Heller, Alain Touraine Judith Butler, Saskia Sassen, Jeremy Rifkin, Seyla Benhabib, R. Sennet, T. Todorov i G.Steiner. “Pensament crític i descripcions plenes de certeses en un món carregat d’incertesa”.

Back To Top