Entendre el món

Files/1432736092 Capdevila T84x128.png

Carles Capdevila. Entendre el món amb onze pensadors contemporanis. (Arcàdia, 2015)
En un moment tan ple de preguntes, ve molt al punt aquest recull d’entrevistes de Carles Capdevila a onze pensadors contemporanis: Z.Bauman, John Gray, Agnes Heller, Alain Touraine Judith Butler, Saskia Sassen, Jeremy Rifkin, Seyla Benhabib, R. Sennet, T. Todorov i G.Steiner. “Pensament crític i descripcions plenes de certeses en un món carregat d’incertesa”.