Skip to content

El Tratado de la Unidad de Ibn Arabí

Es tracta d’una obra atribuïda a Ibn Arabí, encara que no és segur que sigui d’ell. A Ibn Arabí l’anomenen “el gran” perquè va ser un gran mestre sufí i un gran filòsof, dels majors que ha tingut l’Islam. Una obra de la tradició musulmana que apunta vers el mateix que el corrent vedanta hindú i les grans obres budistes.

1ª Classe-1ªpart

1ª Classe-2ªpart

1ª Classe-3ªpart

1ª Classe-4ªpart

2ª Classe-1ªpart

2ª Classe-2ªpart

2ª Classe-3ªpart

2ª Classe-4ªpart

3ª Classe-1ªpart

3ª Classe-2ªpart

3ª Classe-3ªpart

3ª Classe-4ªpart

3ª Classe-5ªpart

3ª Classe-6ªpart

5ª Classe-1ªpart

5ª Classe-2ªpart

5ª Classe-3ªpart

5ª Classe-4ªpart

5ª Classe-5ªpart

Back To Top