El subjecte del verb estudiar

Files/1322730255 Bachelard1 T115x128.jpg

Jo, estudio. No sóc més que el subjecte del verb estudiar. No m’atreveixo a “pensar”. Abans de pensar cal estudiar. Només alguns filosofs pensen abans d’estudiar. (Gaston Bachelard, epistemòleg i filosof)