El valor d’un ésser humà

Files/1388343221 Albert Einstein 1947a T98x128.jpg

L’autèntic valor d’un ésser humà en principi depèn de la mesura i el sentit en el que hagi aconseguit alliberar-se del jo.
(Albert Einstein)