En l’encontre no hi ha itineraris previs

Files/1383931214 T Losada T64x64.png

Amb l’amor no es comercia, no es compra ni es ven, s’ofereix gratuïtament. L’encontre és una actitud interior, una manera de ser, perquè els dics del nostre cor han cedit.
Teresa Losada (1943-2013), doctorada en semítiques, monja franciscana, lluitadora de l’acollida i la integració.