La religió de l’Amor

Files/1373867637 Mans Aigua T128x90.jpg

El meu cor és avui
receptacle de totes les formes:
és prat de gaseles i claustre de monjos,
temple d’ídols i Kaaba de pelegrins,
Taules de la Llei i suport de l’Alcorà.
Perquè professo la religió de l’Amor
i vaig allà on em porta la seva cavalcadura,
no tinc més fe ni creença que l’Amor.

Ibn’ Arabi (Múrcia 1165 – Damasc, 1240)