Skip to content

Els ensenyaments zen del Mestre Lin-Chi 2018-2019

1ª Classe

2ª Classe-consideracions prèvies-

2ª Classe-primera part-

2ª Classe-segona part-

2ª Classe-tercera part-

3ª Classe-primera part-

3ª Classe-segona part-

3ª Classe-tercera part-

4ª Classe-primera part-

4ª Classe-segona part-

4ª Classe-tercera part-

4ª Classe-quarta part-

4ª Classe-cinquena part-

Back To Top