Skip to content

Espai obert 2014 2015

D’octubre a maig: Cicle Espai Obert 2014-2015. Arrels espirituals de la cultura d’avui
(Diisabtes, 11 h. Al C.I.C, Via Augusta 205, Barcelona)

Back To Top