Skip to content

Sakyadhita Spain

S’ha presentat l’associació Sakyadhita Spain, filial de de Sakyadhita, International Association of Buddhist Women. La seva finalitat principal és la de promoure la visió i l’experiència de les dones budistes, així com el seu compromís amb el canvi social. Vid. vídeo de l’acte.

Back To Top