Skip to content

I Encuentro Podemos Espiritualidad

En el marc del partit Podemos s’ha creat el Círculo Podemos Espiritualidad Progresista, que vol ser un instrument d’acció social i política sense menystenir la vivència espiritual de les persones (vegeu la Carta Fundacional). L’11 d’abril, a Madrid, tindrà lloc el I Encuentro Podemos Espiritualidad: ¿Qué aporta la espiritualidad a la construcción de una Sociedad plenamente laica, justa y democrática? (informació)

Back To Top