guerrer

Files/1317832879 Hopi Shaman T89x128.jpg

La diferència bàsica entre un home ordinari i un guerrer és que el guerrer pren tot com a un repte, mentre que un home ordinari pren tot com una benedicció o una maldició. (Carlos Castaneda)