CETR

Hacia una espiritualidad laica. Sin creencias, sin religiones, sin dioses

/images/banners/publicidad Libro 1.jpg

A continuació, reproduïm tot el que s’ha publicat en relació a aquest llibre

Tres fragments del seu contingut

Alguns llocs on és possible comprar-lo