Janeras Esglesies orientals

Files/1310658725 Janeras Esglesies Orienta T90x128.jpg

Sebastià Janeras
Les Esglésies Orientals. Història, tradició espiritual i visió ecuménica.

Pagès, 2011. 285 p.

El cristianisme d’Orient presenta una varietat molt rica de tradicions i d’Esglésies: quina és la historia de cada una d’elles? Quin és el seu pensament? Què ofereixen? Com es relacionen entre elles? Un llibre que fa seu aquella afirmació de que “cal conèixer-se per a estimar-se i estimar-se per a unir-se.