Skip to content

Lao Tse. Tao Te King, c.II. Xina, s.VI a. de C.

El savi ensenya sense paraules, obra sense acció
no obstant això res queda sense fer
Quan l’existència es manifesta no s’oposa a ella
Actua però no s’apropia
En l’obra realitzada no exigeix que se li reconeguin els mèrits
I és perquè no pretén el mèrit que aquest no se li pot arrabassar

(Lao Tse. Tao Te King, c.II. Xina, s.VI a. de C.)

Back To Top