skip to Main Content

Les diverses tradicions religioses i els reptes planetaris

Religions i objectius del mil·lenni.
Barcelona, Centre Unesco de Catalunya, 2009. 151 p.
Descàrrega gratuïta
www.audir.org

En la Declaració del Mil·leni –l’any 2000- les Nacions Unides varen establir una sèrie d’objectius pel que fa al desenvolupament (en l’àmbit de l’educació, l’erradicació de la pobresa, la igualtat de gènere, la salut, la sostenibilitat ambiental…). L’Associació Unesco pel Diàleg Interreligiós, que reuneix veus significatives de les diverses tradicions religioses, presenta en una publicació el punt de vista de les diverses tradicions religioses en relació als Objectius del Mil·lenni.
Una obra que, a més de donar a conèixer principis religiosos i exemples concrets de bones pràctiques de cada tradició, ofereix un recull de textos sagrats o d’inspiració espiritual motivadors pel que fa al compromís amb els objectius proposats. Un conjunt que la converteix en una obra útil i interessant tant pels creients de cada tradició com per aquelles persones que vulguin saber què diuen els textos de les diferents religions sobre la pobresa o el medi ambient, o la igualtat de gènere, per exemple: una selecció interreligiosa i temàtica de cites, que fins ara s’havien d’anar a collir per separat.

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

Back To Top