Skip to content

Llibre de la Creació

Llibre de la Creació
(ed. i trad. Manuel Forcano). Fragmenta, 2012. 169 p. (Col. Sagrats i Clàssics, 6). Aquest és un breu recull de sentències de data incerta (segles V-VI?)  que ens parlen del coneixement, del Nom, de les lletres, del camí vers l’únic Nom origen de tot. Un petit tractat font inspiradora de diversos sistemes de la filosofia i la mística judaiques.

Back To Top