Llum i foscor

La foscor existeix a la llum, no vegeu només llum.
La llum existeix a la foscor, no vegeu només foscor.
Llum i foscor semblen dues coses diferents però depenen l’una de l’altra, com el pas de la cama esquerra depèn del pas de la cama dreta. (Shitou Xiqian, mestre chan, s.VII)