Maalouf Mon desajustat

Files/1296408624 Llibre Amin Malouf017 T82x128.jpg

Amin Maalouf
Un món desajustat: ¿som la prehistòria d’una nova humanitat?

Barcelona, La Campana, 2009. 285 p.

Amin Maalouf analitza com hem arribat a la nova situació mundial. No predica el fatalisme sinó la urgència d’iniciar un nou procés. Subratlla que tant el món arabomusulmà com Occident han estat infidels als seus propis valores. “El futur no està escrit enlloc. Som nosaltres els qui l’hem d’escriure, els que l’hem de pensar i construir”. I això només ho podem fer amb una concepció adulta del que és la política, el treball, l’economia, el consum, la tecnologia, el progrés, la religió, la identitat…