Martínez Lozano

Files/1354713166 Martinez Lozano Vida Plen T81x128.jpg

Enrique Martínez Lozano.
Vida en plenitud: apuntes para una espirituallidad transreligiosa
. PPC, 2012. 157 p.
Què és l’espiritualitat? Què té a veure amb la religió? Què ens aporta la intel·ligència espiritual? Com es cultiva? Vers on ens acondueix? Què suposa tot això en el món contemporani? L’autor ofereix una sèrie de claus per a la comprensió del resorgiment de l’espiritualitat avui.