skip to Main Content

Melloni Vers un temps de síntesi

Xavier Melloni
Vers un temps de síntesi
Fragmenta, 2011. 252 p.

“Compartir plenituds en lloc de competir entre totalitats” és el títol d’un dels apartats d’aquest llibre que recull reflexions per un present en el que ressorgeix la dimensió espiritual tot confluint amb la pluralitat cultural i religiosa.El repte rau a aconseguir que aquest ressoriment integri les aportacions de les generacions precedents, una tasca gens fàcil doncs demana situar-se en aquell àmbit de profunditat on cada tradició es situa més enllà de si mateixa.

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

Back To Top