Skip to content

Mishná – En presència dels savis

Hi ha quatre categories entre els que s’asseuen en presència dels savis: la de l’esponja, la de l’embut, la del colador i la del sedàs. L’esponja s’amara de tot. A l’embut li entra per un cantó i li surt per l’altre. El colador deixa passar el vi i reté les restes. El sedàs treu la farina i reté la sèmola.  (Mishná: Pirkei Avoth 5,18)

Back To Top