CETR

Mística i diáleg interreligiós

UserFiles/Image/mistica Y Dialogo.jpg

Francesc Torradeflot (ed.)
Mística i diáleg interreligiós.
Barcelona, Fragmenta, 2008. 284 p.
ISBN 978-84-92416-04-2

El volum gira entorn als debats que van tenir lloc en una conferència internacional sobre mística a Barcelona l’any 2002. La vintena de participants que hi van prendre part fan les seves aportacions mitjançant l’exercici del diàleg en viu, amb la ponència inaugural de Raimon Panikkar, les autobiografies espirituals del protagonistes del diàleg, i el text final de Xavier Melloni. Hi van participar, entre altres, Khaled Bentounes, Doudu Diène, Marià Corbí, James W. Heisig, Willigis Heisig, Marci Prager, Ana Marúia Schlüter, Denys Teundroup, Jaswant S. Neki….