Skip to content

Morgado Cómo percibimos el mundo

Ignacio Morgado
Cómo percibimos el mundo
. Una exploración de la mente y los sentidos. Ariel, 2012.
Una obra que explica amb un estil planer, el fenomen de la consciència, dels seus continguts i dels mecanismes cerbrals que la fan possible. Existeixen els colors? Quin és el fonament de l’autoconsciència? Qui som? Quina correspondència hi ha entre el que percebem i la realitat?

Back To Top