Skip to content

Ryszard Kapuscinski

Ryszard Kapuscinski.
Encuentro con el otro.
Anagrama, 2009. 98 p.

Recull de 6 conferències pronunciades el 1990, 2003, 2004 i 2005, en les què el món és un territori en el qual la salvaguarda de la diversitat passa a través del coneixement de la diversitat. El concepte de «l’Altre» es pot entendre com l’individu que es contraposa als altres individus, però «l’Altre» també és aquell que arrela en la diversitat de sexe, generació, nacionalitat i religió. Una reflexió sobre  “l’altre” que hi ha en els altres i en cada un de nosaltres.

 

Back To Top