Skip to content

Pregària africana

Terra benaurada,
Terra benaurada,
Terra i pols,
Ésser suprem
en tu em recolzo.
Terra, quan vaig a morir,
en tu em recolzo.
Terra, mentre visc,
de tu depenc.
Terra que aculls els cadàvers,
el timbal del Creador anuncia:
des de tots els racons,
vingui d’on vingui,
està ben despert,
està ben despert.

(Pregària Ashanti. Textes sacrés d’Afrique Noire. Gallimard. p.89)

Back To Top