Skip to content

Quan la psicologia mira l’espiritualitat

En aquest seminari farem una introducció a les diferents mirades de la psicologia al la psique humana al llarg de la seva història. La psicologia no disposa d’un corpus teòric unificat sinó que en ella conviuen diferents mirades basades en diferents constructes teòrics que intenten explicar la conducta humana. Per aquest motiu també són diverses les aproximacions de la psicològia al fet religiosos i a la vivència del mateix. Ens aproximarem a les mes importants tot analitzant les seves aportacions a l’estudi de l’experiència religiosa.

1ª Classe

2ª Classe

Back To Top