Revista de filosofia

Files/1335795152 Filosofi769a Hoy7 T99x128.jpg

FILOSOFÍA HOY. Cuestionar, descubrir tu mundo
Aquesta vegada recomanem una revista que entén la filosofia com pensar des de la realitat i per obrir-nos a ella. Amb la mirada atenta al pensament del passat i en el del present. Per a més informació, vegeu: http://www.filosofiahoy.es/