Christensen El dilema

Files/1335795178 Christensen Dilema T128x128.jpg

Clayton M. Christensen. El dilema de los innovadores.
Granica, 2000. 365 p.

L’autor mostra els principis pels que algunes empreses presenten resistència als canvis. Subratlla que una barrera important són els models mentals a través dels que s’interpreta la realitat.