Schlüter Rodés

Files/1329501488 9788493622756 T91x128.jpg

Ana María Schlüter Rodés
Biografías de Maestros Zen.
Brihuega, Zendo Betania, 2000

“No busqueu els esquelets buits dels antics sinó la meta que ells buscaven”. Sota aquest lema s’han reunit quaranta tres biografies de mestres budistes zen, set de l’íInda, trenta de la Xina i setze del Japó. Van acompanyades d’iL3lustracions i mapes, i quadres cronològics dels països en els que visqueren.