Michaelson Todo es dios

Files/1321130637 Michaelson T88x128.jpg

Jay Michaelson
Todo es Dios: la corriente radical del judaísmo no-dual.

Madrid, Gaia, 2010. 317 p.

Una obra que ens introdueix al judaisme no-dual: què és, quines són les seves fonts tradicionals i contemporànies, les arrels històriques, el significat filosòfic i, també, semblances i diferències amb el budisme i hinduisme no-duals, i com es viu en la pràctica.