Skip to content

SANKARA. La esencia del Vedanta

Aquest petit llibre és una bona eina per acostar-se a l’obra de Sankaracharya (788-820), destacat exponent del corrent de pensament hindú Advaita Vedanta, la via de la adualitat.

L’eix central d’aquesta via espiritual seria l’afirmació de Brahman, l’Absolut, com a Realitat Única, essent el món de les formes el reflex de l’Ú, del Sí mateix, de l’existència una i única. Sortir de la visió il•lusòria, copsar aquesta identitat profunda, transforma de cap a peus l’existència: “tot aquest univers és en veritat el Sí, res existeix fora del Sí mateix. De la mateixa manera que totes les gerres no són més que argila, així qui coneix comprèn la identitat de tota cosa amb sí mateix” –llegim-.

Mestre Sankara és una de les figures cabdals de l’espiritualitat i el pensament de l’Índia i el seu influx en tot el pensament hindú posterior ha estat immens. Tot i la brevetat de la seva vida, va escriure nombroses obres.

L’edició que us proposem n’és una petita selecció que inclou, entre altres textos, el bell tractat Atmabodha o “Del coneixement de sí mateix”. Altres escrits més extensos que tenen molt d’interès són els seus comentaris al Bhagavad-gîta i a diversos Upanisads (editorial Trotta). Recomanaríem sobre aquest autor: Consuelo Martín. Sankara y la visión advaita de la realidad. (Madrid, Dilema, 2005). I l’obra ja clàssica de Rudolf Otto en la que compara el seu pensament i el de Mestre Eckhart: Mística d’Orient, mística d’Occident (traduït a diverses llengües).

Veure també en:

      
Adi Shankara
Vedānta

Back To Top