Sentit de vida

Files/1320320658 Sendero1 T128x87.jpg

“Qui en la vida té un ‘perquè’, pot suportar qualsevol ‘com'” (Nietzsche)