camí

Files/1317834445 67902fba T128x128.jpg

Tots els camins són iguals,
no ens porten enlloc.
Per tant,
tria un camí amb cor!

Carlos Castaneda