Skip to content

Sutra del cor – 13na classe

Es tracta de dos Sutres centrals del corrent Mahayana, curts i molt densos.

Són un missatge de saviesa sense déus, religions, ni creences. Estudiar-los a fons és una gran inversió. Endinsar-se en el seu estudi resulta ser una guia per al silenciament per mitjà de la ment, molt adecuada per a l’adquisició de la gran qualitat humana en societats que viuen de la creació de coneixements.

A Càrrec de Montse Cucarull, Marta granés i Marià Corbí

Del 4 d’octubre al 24 d’abril 2012. Dimarts alterns.

Back To Top