Skip to content

El relat del Naixement: més que un conte sentimental

El gran mite del naixement proclama la veritat de tot i la unitat radical de tot, i si unitat, amor. [...] El mite diu que tota la realitat que veiem, toquem, sentim i vivim en la nostra vida quotidiana està prenyada de la dimensió absoluta. Aquesta dimensió absoluta es mostra des de les entranyes mateixes de totes les realitats del cosmos. El mite parla de la nostra condició peculiar humana, expressa com la totalitat de la realitat i el cosmos sencer té per a nosaltres aquestes dues dimensions, com una unitat.
Llegir més

Quiere Él que vuele el sapo por sí mesmo…

Reflexions amb motiu del cinquè centenari del naixement de Teresa de Jesús (publicades a: castellinterior.wordpress.com, un web dels Carmelites Descalços) Em voltava pel cap dedicar aquestes línies a posar de relleu el paper de Teresa de Jesús com a mestra de l’experiència d’Absolut, mestra d’aquell silenci personal que ofereix la possibilitat de descobrir el fons d’eternitat que ens habita, aquella font de la pròpia existència “que per comoditat podem anomenar Déu” (com diu Etty Hillesum en el seu Diari): el palau del Rei –en paraules de santa Teresa–.
Llegir més

Vull explicar-te la meva experiència

Selecció de Francesc Torradeflot. - Aquest monjo i reformador francès del segle XII, era un espiritual que es va veure obligat per les circumstàncies a implicar-se molt en la seva realitat social i política. Ple, per això, de clarobscurs, potser per això és especialment significativa la seva qualitat humana profunda i la capacitat i gràcia de la seva expressió. Va ser un dels primers espirituals que va descobrir que a més del "llibre" de la creació i de l'Escriptura, hi havia un llibre encara més proper que era el de la pròpia experiència i, a més , en el seu cas una experiència càlida, la de l'amor.
Llegir més

Yeoshua i el Regne

Jesús neix i viu en un dels moments més difícils de la història del poble d'Israel, pocs anys abans de la destrucció del Temple i de l'expulsió de Jerusalem, moment de fortes tensions a l'interior del judaisme. En aquest marc,…

Llegir més

El silenci de Jesús

petit fragment de l'obra d'Hugo Mujica, Kénosis: sabiduría y compasión en los Evangelios. (Buenos Aires, Marea, 2009. pgs. 95-97). --- Jesús no parla, un cop més ens lliura el seu silenci, un cop més ens espera, ofereix l'espai de la reflexió, calla perquè els altres puguin parlar en el seu interior, calla perquè escoltin el ressò de les paraules que diuen i siguin elles les que parlin als mateixos que les profereixen, calla perquè les paraules recorrin la història dels qui les pronuncien: perquè l'acusació acusi a aquell que acusa.
Llegir més

Mestre Eckhart, mestre de la realització humana plena

En una primera lectura, els sermons i tractats de mestre Eckhart semblen visar cap a altures ben difícils d’atansar, sense oferir escales ni cordes. Anima, amb insistència, a realitzar la naturalesa "divina", el propi ésser, il·limitat, infinit (...) Si llegint a Joan de la Creu es podria tenir la sensació d'estar davant d'un itinerari guiat, Eckhart sembla no oferir pistes concretes... De fet tan sense "escales" resulten l'un com l'altre quan apunten a l'orientació de les facultats més enllà de si mateix: "per sobre de si mateix i per damunt de les potències de l'ànima", només "desposseir-se del que no és, del jo i de tot el que li pertany"... (1980: 101). Però en actitud d’oients atents, sentim el seu esforç per reconduir la nostra mirada, vivim la seva provocació.
Llegir més

Recobrar la veritat d’un mateix

Què entenc per “interioritat” Voldria saber descriure ara què entenc jo per “interioritat”, partint d’allò que puc experimentar com a dona cristiana i com a carmelita. Si hagués de dir-ho amb una definició o amb una expressió curta, lapidària, diria…

Llegir més

NADAL O ELS TRES NAIXEMENTS

Jaume Patuel Bon natalici o bon Nadal. Feliç dia del naixement. Nadal, nascut. Dia del natalici, dia del naixement. I sempre es recorda el dia del naixement cronològic. Però tot s’acaba amb aquest naixement o celebració? Certament que no. Al…

Llegir més
Back To Top