Skip to content

7. Tecnodiversitat i qualitat humana

La tecnodiversitat és, segon el filòsofs xinès Yuk Hui, una aproximació a la tècnica des de diverses cosmovisions culturals que mostren com la producció i desenvolupament tecnològica pot anar més enllà de la monotècnica i la monocultura que el sistema hegemònic està imposant.

El treball de Yuk Hui posa en diàleg la tradició xinesa del dao i Confuci amb la tècnica per fer-nos pensar en com podria desenvolupar-se aquesta capacitat humana des del camí de la no-egocentració i de la no-acció.
Es pot desenvolupar una pregunta per la tècnica des de la qualitat humana? Durant tres sessions ens aproximarem a la proposta d’aquest filòsof i veurem la necessitat de la qualitat humana i la qualitat humana profunda per al desenvolupament tecnocientífic.

Dates: 11, 18 i 25 de març, 3 dimarts,
de 19:00 a 20:30 h. Presencial i online
Aportació: 30 € (fraccionable)

FORMULARI INSCRIPCIÓ

    Nom *

    e-mail *

    Telèfon

    Back To Top