skip to Main Content

Tolstoi Evangelio abreviado

Lev Tolstói
El Evangelio abreviado

Oviedo, KRK, 2009. 346 p.

Bella obra en què Tolstoi (1828-1910) s’atreveix a dur a terme una versió “reactualitzada” dels quatre evangelis, agrupant per temes les paraules de Jesús, introduint cada apartat amb un breu comentari. Més enllà de dogmes i de creences, el resultat és una lectura viva de l’evangeli, una trobada amb el mestre Jesús.

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

Back To Top