skip to Main Content

Una mica d’història

El Centre és una iniciativa de l’Associació per a l’Estudi de les Tradicions Religioses, (ETR). ETR és una associació sense ànim de lucre, l’origen de la qual es troba en un grup de persones que des dels anys vuitanta estudia, dialoga i du a terme activitats culturals diverses entorn a la qüestió del fet religiós en el marc de les profundes transformacions culturals de les societats contemporànies. Sense perdre de vista l’altra característica cabdal del món contemporani: l’esforç per aconseguir la plena interculturalitat en un món en el qual han desaparegut les distàncies geogràfiques i cronològiques; de tal manera que, avui, en un mateix espai i un mateix temps, conviuen cultures abans distants i, podríem dir, d’èpoques culturals ben diverses.

Les persones que formen el grup impulsor del Centre són: Marià Corbí, Montserrat Cucarull, Maria Fradera, Marta Granés, Teresa Guardans, Salvador Juncà, Mercè Sala, Josep Mª Suris, Dolors Tarrés, Francesc Torradeflot.


 

 

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

Back To Top