Pregària del Profeta Muhammad

Al-Ghazali

recollida per Al-Ghazali. El text s’inicia, com és tradició en el món islàmic, citant la font de la qual prové. Generacions i generacions de musulmans han fet seva aquesta pregària que traspassa qualsevol frontera de credos o religions : Pregària del Profeta. Ibn al-‘Abbas digué : “Al-Abbas m’envià on es trobava l’Enviat. Hi vaig arribar al vespre. De nit, l’Enviat es va llevar per pregar, i després de les dues inclinacions de la pregària de l’albada, pronuncià aquesta pregària : Déu meu, em dirigeixo a la teva misericòrdia. Per ella, guia el meu cor, uneix en mi tot allò que es troba dispers, ordena tot el que està desordenat. Per la teva misericòrdia, destrueix les meves rebelions, rectifica la meva fe, preserva el que es troba amagat, fes llum en allò que calgui que surti a la llum. Per la teva misericordia, purifica la meva feina, il•lumina el meu rostre,…

Llegir més

Benedicció d’Ahava

CETR

l’Amor, una de les més belles pregàries del judaisme. Aquesta benedicció reuneix l’esperit de lloança, la preocupació per el bé de la comunitat i la petició-desig per a mantenir-se ferms i lúcids en la recerca. Diu l’Ahava : Ens has estimat sense mesura, Senyor, Déu nostre, i amb immensa pietat t’has compadit de nosaltres, Pare i rei nostre. En atenció als nostres germans que en tu confien, als qui vas ensenyar els preceptes de vida, tingues pietat de nosaltres i instrueix-nos. Dirigeix els nostres ulls vers els teus manaments ; uneix els nostres cors per a estimar i témer el teu Nom. Doncs ets Déu de salvació i ens has escollit per que et lloem en la teva Unitat. Beneït sigui el Senyor que amb tant d’amor va mirar a Israel.Pare nostre, Pare de misericòrdia, compadeix-te de nosaltres i dóna’ns un cor apte per a comprendre, per a discernir, per…

Llegir més

Els hadîths

CETR

Els hadîths són el recull de les paraules, exemples i consells que Muhammad digué el llarg de la seva vida i que els qui eren a prop d’ell varen anar recollint. Al hadîth número 37 del recull d’An-Nawâwî llegim: Diu un hadîth que quan varen interrogar el Profeta sobre l’adoració perfecta, aquest va respondre : “serveix Déu com si el veiessis en tot moment ja que, si tu no el veus, ell sí et veu en tot moment”. Un hadîth recull aquestes paraules : “Déu digué : s’acosten a Mi aquells qui posen en obra les meves paraules. Estimo a aquells qui em serveixen i quan Jo estimo, sóc la oïda per la qual el meu servent escolta, sóc els ulls amb els quals veu, sóc la llengua amb la que parla, sóc la ma amb la que agafa, sóc els peus amb els que camina. A aquell qui busca…

Llegir més

Benedicció del Yotser Or

CETR

(Creador de la LLum) que, en l’ofici del Sabat, precedeix la recitació de la Sema’ o professió de fe : Beneït siguis, Senyor, rei del món que vas crear la llum i les tenebres ; que feres la pau i que a tota cosa vas donar forma. Beneït siguis, Tu, que renoves diàriament les obres de la teva creació.Beneït siguis, Déu nostre, per la glòria de les obres de les teves mans i per la llum engendradora de llum que has fet per a lloança teva. Beneït sigui el Senyor déu nostre, que va formar les estrelles.

Llegir més

La presència del Transcendent

CETR

La presència del Transcendent es fa sentir arreu, en tot temps i en tot lloc : una certesa que se’ns fa evident tan bon punt ens atansem al llegat de saviesa de les diverses cultures. Una mostra en són els Upanixads, “comunicacions” o “instruccions” -això vol dir el terme- dels mestres hindús de l’antiguitat als seus deixebles. Paraules que busquen obrir els ulls als deixebles, mostrar-los la via. Escoltem com el Chândogya Upanixad, del segle VII a.C., aproximadament, parla de Brahman, de l’Absolut : Allò que anomenem Brahman és l’espai exterior a l’home, exterior a l’home.És l’espai interior de l’home, interior de l’home.És l’espai interior del cor. És ple. És immutable.Llum que supera tot esplendor, llum que brilla sobre la terra i més enllà dels cels més alts.Aquesta és la Llum que brilla en el nostre propi cor.Tot és, en veritat, Brahman. És l’origen, la fi i la subsistència de…

Llegir més